FB_IMG_1600754316757.jpg

Moją pasją jest uczenie innych

Kursy i szkolenia 

2020 – Gramatyka na wesoło – nie tylko na lekcjach online

2020 – Neurodydaktyka – Jak uczyć, żeby nauczyć?

2020 – Mnemotechniki w edukacji

2020 – Na pomoc wyobraźni geometrycznej. Ćwiczenia warte wdrożenia od zaraz!

2020 – Dyslektyk na lekcji języka niemieckiego i co dalej?

2020 – Zachowania trudne u dzieci i młodzieży ze spektrum

2020 – Jak naprawdę sensownie i skutecznie wykorzystać nowe media w klasie językowej

2020 – Infos aktuell, Repetytoria maturalne – gotowi na naukę online i offline

2020 – Uważność w czasach pandemii

2020 – Jak rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku na lekcjach języka niemieckiego?

2020 – Interwencja kryzysowa w szkole

2020 – Jak dbać o dobrostan psychiczny w obliczu wyzwań w dzisiejszym świecie

2019 – Witam Pana, Panie Maslow! Czyli jak zmotywować uczniów w 2020

2019 – Pokochać matematykę, sekret ćwiczeń z matematyki, które uczynią naukę tego przedmiotu łatwym, prostym i przyjemnym.

2019 – E-konferencja eduOctoberfest

2019 – Generatorowy zawrót głowy

2019 – Nowe technologie przyjazne edukacji, czyli materiały interaktywne Klett bez tajemnic

2019 - Słownictwo i gramatyka na 100 dni przed egzaminem. Pokaż Asom jak globalnie powtarzać elementy języka

2019 – Perfekcyjny scenariusz lekcji języka niemieckiego

2019 – Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki

2019 – Trening Kreatywności Uczniów

2018 – QR crime story

2018 – Licealista pokolenia 3.0: diagnoza kognitywna, emocjonalna i społeczna. Kim jest, co wie i z czym się zmaga współczesny uczeń – i co z tego wynika dla dydaktyki językowej?

2018 – Cykl warsztatów Nowa Era Kompetencji Nauczyciela GREAT

2018 – Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach różnych przedmiotów

2018 – „A jak Autorytet – zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole

2018 – Słuchać, słyszeć i ... reagować! Czyli słuchania ciąg dalszy

2018  - szkolenie Uczymy czytania

2018 – Kommunikation ist in.

2018 – Rozgrzewka językowa na lekcji języka niemieckiego

2017 – Matrix, czyli o funkcjonowaniu szkół w dwuwymiarowej rzeczywistości

2017 – Zamiast dywagować, czas się przygotować. Podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych

2016 – Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych

2016 – XIV Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego - Kreatywność drogą do większej motywacji w nauce języka niemieckiego

2016 – Kurs doskonalący – Poradnictwo na odległość

2016 – Sm@rt lernen und unterrichten

2016 – Moderner Deutschkurs für Erwachsene – ein echtes Plus für das Privat- und Berufsleben

2016 – Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych

2016 – Eksperci na rzecz edukacji: Myślenie wizualne jako metoda wspierająca naukę i nauczanie

2015 - XIII Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego – Deutsch – ein universales Arbeitsmedium

2015 – Vom Hip-Hopper zum Profi!

2015 – Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych

2015 – Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej

2015 – Podręcznik to nie wszystko – jak urozmaicić i wzbogacić lekcje języka niemieckiego?

2012 – Pewnie, dokładnie, prosto do celu! Systematyczny rozwój sprawności mówienia sukcesem w przygotowaniu do nowej matury ustnej.

2012 – Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2011 – IX Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego

2011 – Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w kontekście praktyki szkolnej

2011 – Die Bildungsreform, das neue Curriculum und der Schulalltag

2011 – Authentisch- kreativ- humorvoll. Jak inspirująco przekazywać elementy wiedzy realioznawczej w oparciu o nowości /wydawnictwa LektorKlett: piosenki, lektury, repetytoria i słowniki.

2011 – Podstawa warta poznania Exakt i Direkt neu kursy do nauki języka niemieckiego zgodne z nową podstawą programową oraz skutecznie przygotowujące do matury, w tym do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule.

2010 – Szkoła wobec wyzwań współczesnej profilaktyki

2010 - Forum językowe: Znajdujemy wspólny język – Jak w 7 minut przygotować atrakcyjne materiały ułatwiające opanowanie gramatyki i leksyki?”

2009 – Forum językowe: Znajdujemy wspólny język – „Niemiecki w cieniu wielkiego Brata? – dominacja angielszczyzny jako szansa i wyzwanie dla germanistów”

2009 – VII Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego

2008 – ABC współpracy z rodzicami w szkole

2008 – Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych

2008 – Rozwój kompetencji wychowawczych nauczycieli. Kompetentny wychowawca.

2008 – Forum Języków Obcych – warsztat: Emisja głosu; „Hör mal! Ich muss dir etwas sagen! – Techniken zur Förderung des Hörverstehens am Beispiel der Lehrbuchreihe aha! Neu“

image-29-09-20-03-18.jpeg