FB_IMG_1601646602576.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA


RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Adamus, prowadząca działalność gospodarczą jako Centrum Edukacji i Turystyki EWART Ewa Adamus, 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 51a.

 2. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@ewart.edu.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Centrum Edukacji i Turystyki EWART, 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 51a.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej między Centrum Edukacji i Turystyki EWART umowy (w formie elektronicznej) oraz Państwa zgoda  (zgoda jest dobrowolna).

 4. Dla prawidłowego świadczenia usług Centrum Edukacji i Turystyki EWART w celu spisania umowy niezbędne jest podanie danych osobowych administratorowi (imię nazwisko), numer PESEL, adresu zamieszkania.

 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych

 6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celach kontaktowych.

 7. Będziemy przetwarzać Państwa dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania Państwu naszych informacji handlowych i marketingowych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy (za Państwa zgodą).

 8. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum Edukacji i Turystyki EWART.

 9. Państwa dane przechowywane są w formie elektronicznej.

 10. Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

 11. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że Wasze dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

 12. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.